Studieprojekt i samarbejde med en servicedesigner

Sandy Phi Duong, der studerer Service Systems Design på Aalborg Universitet CPH, har det seneste semester undersøgt, hvilke processer der kan være problematiske i forbindelse for brugeren i et delekøkken. Sandy har bl.a. taget fat i, hvordan man sikrer de samme standarder for rengøring, og hun er her kommet frem til en interessant ide, hvor man løser rengøringsudfordringer med gamification. Sandy har valgt at arbejde videre med ideen i hendes speciale.

Her skriver Sandy om, hvordan hun har arbejdet med projektet, og hvad hun er kommet frem til.

Rapport om Kitchen Collective af Sandy Phi Duong

 

Skærmbillede 2016-02-03 kl. 09.43.41

Kitchen Collective er en forholdsvis ny service, så der er ofte ting, man ikke sætter fokus på før, servicen bliver brugt og problemerne opstår. Der er derfor stadig ting, som kan forbedres, og det er her hvor jeg som service designer kommer ind i billedet. Som service designer har jeg for dette projekt arbejdet med at analysere den nuværende service som Kitchen Collective leverer for at finde ud af, om der er mulighed for forbedring, både set fra Kitchen Collectives side men også fra brugernes perspektiv. Ved at have adskillige møder med Kitchen Collective, data fra spørgeskema samt brugen af forskellige service design tools har det været muligt at finde forskellige områder, hvor der er mulighed for forbedring.

Ud fra informationen samlet fra Kitchen Collective samt resultaterne fra brugernes spørgeskema blev der identificeret to fælles problemer; Renlighed og Estimering af tid. Renlighed som handler om at køkkenet til tider ikke er rent nok, og der er klager, hvor estimering af tid refererer til at brugerne har det svært ved at beregne, hvor lang tid deres madlavning og rengøring vil tage, således at de ved, hvor lang tid de skal booke køkkenet uden at skulle betale for mere end nødvendigt.

Udover disse to problemer syntes der også at være et stort problem på området at skulle have handlet ind og få det transporteret til køkkenet. Dette medførte til at de to fælles problemer samt shopping af ingredienser og levering blev fokuset for projektet. For hver af disse problemer blev et muligt koncept på en løsning formet:

Renlighed

Løsningen for dette problem er endt i et koncept som består af et rating system og et reward system. Rating systemet som virker som et kommunikations system mellem brugerne og Kitchen Collective hvor der kommunikeres omkring renligheden af køkkenet. Ved at bruge rating systemet vil det muliggøre Kitchen Collective i at få informationer omkring hvornår der ikke er rent, hvem der gør rent, hvem der ikke gør rent etc. På den måde vil kitchen Collective være i stand til at forbedre servicen i at vide hvornår der f.eks. er brug for ekstra rengøring.

Reward systemet vil blive brugt til at udlevere point til dem der gør et godt job. Når man har nok point kan man konvertere pointene til gratis tid i køkkenet. Dette vil forhåbentlig motivere folk til at gøre en ekstra indsats i at gøre køkkenet rent såvel som at passe på køkkenet og bruge rating systemet.

Skærmbillede 2016-02-03 kl. 09.27.18

Estimering af tid

En mulig løsning til dette problem er endt I at bestå af to dele; planning tool og learning tool, hvor planning tool består I at man som bruger indtaster ekstra information såsom retter, tid og antal portioner. Disse tre faktorer vil heraf blive dem der vil bruges til at beregne estimeret tid af hvor lang tid man har brug for køkkenet.

Learning tool er et tool som bliver representeret af en historik hvori man kan se tidligere ordre på booking af køkkenet så man kan tage ved lære fra en tidligere fejl estimation af tiden.

Skærmbillede 2016-02-03 kl. 09.33.59

Shopping af ingredienser og levering

Løsningen til dette problem er at give brugerne muligheden for at købe deres ingredienser online og vælge at få dem leveret til køkkenet når der er brug for det, men denne idé er allerede en mulighed I Kitchen Collective eftersom de har et samarbejde med Hørkram. Spørgsmålet er så bare hvorfor brugerne stadig finder det som et problem, hvor en diskusion med Kitchen Collective har vist sig at det muligvis skyldes begrænset synlighed of tilgængelighed for brugerne.

Skærmbillede 2016-02-03 kl. 09.31.27

Videre samarbejde: speciale

Hver af disse tre koncepter/ideer kunne være interessante at arbejde med men tiden jeg har for mit speciale er begrænset og derfor har jeg valgt at fokusere på en af ideerne som er rating- og reward systemet. Dette problem har vist sig at være et generelt problem inden for lignende service områder og kunne derfor være meget interessant at arbejde med. Første step vil være at udbygge ideen lidt mere hvorefter den skal implementeres of testes. Udover implementering og testing kommer specialet til at omhandle om opførsel og ansvarsbevidsthed.

Tanken er at jeg vil undersøge hvilken virkning et rating system har på et fællesskab som Kitchen Collective. Derudover vil jeg undersøge om gennemsigtighed vil føre til en følelse af ejerskab og ansvar som heraf vil motivere brugerne til at sørge for køkkenet af rent, fordi det netop føler de er en del af servicen. Med gennemsigtighed mener jeg at gøre en service mere tilgængelig for brugerne så de kan følge med I det der foregår f.eks. at give dem indblik I dataen fra rating systemet.

Hvis der er tid vil der blive undersøgt hvilken virkning et reward system har på brugerne I Kitchen Collective og om det rent faktisk vil motivere brugerne I at gøre det bedre.