• Medlemskab hos Kitchen Collective giver adgang til at benytte køkkener på  AAU, Frederikskaj 10 D, Kbh. SV og Gorumetladen, Torslunde Bygade 1, Torslunde, 2635 Ishøj.
 • Medlemskab hos Kitchen Collective løber et år fra betalingsdato
 • Gyldigt medlemsskab hos Kitchen Collective er et krav for at anvende køkken og bookingsystem, med mindre andet er aftalt
 • Der betales for brug af køkkenet. Der afregnes efter timeforbrug.
 • Betaling for lejeperiode foregår med betalingskort forud for booking via bookingssystemet på www.kitchencollective.dk
 • Virksomheder der bliver medlem med etablerede madkoncepter har ikke mulighed for at købe startpakken.
 • Startpakken kan købes til udvikling af en helt ny madvirksomhed.
 • Det er muligt for alle medlemmer at købe udviklingspakken og produktionspakken.
 • Medlemmer er fuldt erstatningsansvarlig for enhver skade – herunder hændelig som påføres bygning, køkken, materiel eller omgivelser omkring køkkenet.

 

Opsigelse af medlemskab

 • Der vil efter tre måneders medlemskab være anledning til for begge parter at vurdere, om det ønskes at fortsætte medlemskabet.
 • Medlemskabet kan fra begge parters side opsiges med 1 måneds varsel pr. løbende 30. dage.
 • Medlemskabet kan opsiges af Kitchen Collective med øjeblikkelig varsel, hvis kontrakten eller reglerne for brug af køkkenet ikke overholdes. Se nedenstående vejledning til brug af køkkenet.
 • Kitchen Collectives overordnede formål om at være et køkken for mange iværksættere, forbeholder Kitchen Collective sig retten til at afvise/opsige medlemmer, som har et produktionsbehov der ligger over 120 timer i køkkenet pr. måned. Set over en 3 måneders periode.

 

Booking

 • Bookingen kan ændres indtil 48 timer før afholdelse, herefter er bookingen bindende.
 • Booking foretages via Kitchen Collectives hjemmeside og er registreret, når bookingen fremgår synligt i bookingssytemet
 • Hvis bookingen slettes op til 48 timer før afholdelse, kan den gældende værdi blive tilbageført, i form af kredit i bookingsystemet. Kitchen Collective skal underrettes herom, da overførslen ikke sker automatisk.

 

Brug af køkkenet

 • Udlån af nøglekort eller hjælp til adgang til køkkenet for personer uden medlemskab hos Kitchen Collective er forbudt og overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig opsigelse af medlemskab samt bortvisning fra køkken.
 • Udstyr fra køkkenerne må ikke medtages til arrangementer udenfor Aalborg Universitet i Sydhavnen og Gourmetladen i Ishøj.
 • Området omkring Kitchen Collectives køkken og på AAU generelt kan efter aftale med Kitchen Collective anvendes til forskellige aktiviteter og events. Aktiviteter skal dog varsles og godkendes minimum to dage før afholdelse.
 • Medlemmer har ansvar for at medbringe egenkontrolprogram for egen/virksomhedens produktion
 • Rengøring skal foregå efter Kitchen Collectives anvisninger.
 • Kitchen Collective sørger for overordnet rengøring i køkkenet en gang pr. dag eller efter behov. Behovet vurderes af Kitchen Collective.
 • Kitchen Collective tæller jævnligt alt udstyr op i køkkenet, og hvis udstyr forsvinder kontakter Kitchen Collective de medlemmer, der har brugt køkkenet i perioden, hvor udstyr er forsvundet.
 • Medlemskab inkluderer begrænset opbevaringsplads efter anvisning, dog ikke i Gourmetladen.
 • Det er muligt at tilkøbe køle- og fryseplads ved køkkenet i Sydhavnen.

 

Retningslinjer for brug af køkkenet samt rengøring

 • Man medbringer selv alle tørvarer (også salt, sukker, mm)
 • Man medbringer selv viskestykker, klude, forstykker mm
 • Man medbringer selv film, stanniol, bagepapir o.lign.
 • Efter brug af køkken skal køleskabe og fryser tømmes helt og aftørres.
 • Madrester fjernes og alt affald bæres ud i skraldecontainer, også tomme flasker, dåser m.v.
 • Alle redskaber og køkkenudstyr rengøres herunder ovn, røremaskine m.v.
 • Alle vaskbare flader rengøres herunder borde, vægge og gulv både i køkken og opvask.
 • Opvaskemaskine tømmes for vand og rengøres.
 • Grej og udstyr fra køkkenet tilhører AAU og Kogekonerne og må ikke fjernes fra køkkenet.

 

Andet

 • Erhvervslejeloven er ikke til anvendelse for medlemsaftalen.