Kølefaciliteter

I køkkenet er der begrænsede kølefaciliteter der er stillet op til fri benyttelse under leje/produktion.

Hvis man har brug for opbevaringsplads i køle- eller fryseskab uden for produktionstiden, kan man booke køl og frys her

 

Tørvarelager

Med abonnement i Kitchen Collective er der inkluderet tørvarelagerplads i et begrænset omfang. Her er der mulighed for at du kan opbevare de tørvarer, du bruger i din produktion, så du ikke skal fragte det til og fra køkkenet hver gang du skal producere.

Hvis du har tørvarelager hos Kitchen Collective skal det hele opbevares i en kasse med låg samt mærkat med din virksomhed. Tørvarer der ikke er i kasse med tydelig markering smides ud uden varsel.

Du kan købe en kasse med låg hos Kitchen Collective for 250 kr ex moms – du er også velkommen til selv at medbringe en kasse med låg.